Przejdź do treści

BPM/RPA

Zarządzanie procesami biznesowymi staje się coraz bardziej uniwersalnym mechanizmem tworzenia złożonych systemów informatycznych i integrowania istniejących, a funkcjonujących dotąd niezależnie.
………………………………………………………….

Czym jest BPM?

Czym jest RPA?