Artykuły

Szkolenie zaawansowane BPMN 2.0

Terminy szkolenia Tryb szkolenia 2022-07-21 – 2022-07-23 Online 2022-09-12 – 2022-09-14 Online 2022-10-22 – 2022-10-24 Online 2022-12-08 – 2022-12-10 Online Wybierz termin szkolenia

Szkolenie podstawowe BPMN 2.0

Terminy szkolenia Tryb szkolenia 2022-07-18 – 2022-07-20 Online 2022-09-09 – 2022-09-11 Online 2022-10-19 – 2022-10-21 Online 2022-12-05 – 2022-12-07 Online Wybierz termin szkolenia

DM/BI

BPM/RPA

Zarządzanie procesami biznesowymi staje się coraz bardziej uniwersalnym mechanizmem tworzenia złożonych systemów informatycznych i integrowania istniejących, a funkcjonujących dotąd niezależnie.………………………………………………………….

ERP/MES

ECM/DMS