BPM w systemach CMS

Zarządzanie procesami biznesowymi staje się coraz bardzie uniwersalnym mechanizmem tworzenia złożonych systemów informatycznych i integrowania istniejących, a funkcjonujących dotąd niezależnie.

Co to jest BPM?

Business Process Management to…

Co to jest AI?

Artificial Intelligence to…

Co to jest RPA?

Robotic Process Automation to…

Co to jest BPMN?

Business Process Model and Notation?

“The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race….It would take off on its own, and re-design itself at an ever increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn’t compete, and would be superseded.”

— Stephen Hawking told the BBC

Sztuczna inteligencja jest nieunikniona i będzie ostatecznym dziełem ludzkości.

Więcej poniżej

Niedługo napisze tekst na ten temat.