Przejdź do treści

Minimalistyczny konsulting

Kocham prostotę!

Ty rządzisz w swojej firmie. Ja mogę być w niej Twoim gościem. Jeśli uznasz, że potrzebujesz mojej pomocy, będę od Ciebie potrzebował tylko kilku odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące projektu i możemy ruszać do przodu! Żadnego zbaczania kursu, tracenia czasu na bezproduktywne spotkania, niezrozumiałą dokumentację, czy nieprzydatne szkolenia. Ty w swoim biznesie działasz end-to-end, a ja w prowadzeniu projektu. Jeśli trzeba, zorganizuję jego ramy i go poprowadzę, a jeśli wolisz, to skupię się na analizie, projektowaniu i opiniowaniu.

Moje doświadczenie

Od 19 lat działam w IT i e-commerce w obszarach:

  • marketingowo-sprzedażowym – jako copywriter, specjalista SEO i redaktor portalu branżowego, specjalista ds. handlu elektronicznego i kierownik ds. kluczowych klientów
  • konsultingowo-analitycznym – jako specjalista ds. dokumentacji, konsultant ds. cyfryzacji, automatyzacji, marketingu i dla venture capital, analityk biznesowy, systemowy i danych oraz trener
  • softwarowym – jako architekt rozwiązań informatycznych, systemów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych, właściciel produktu, kierownik projektu i menedżer ds. rozwoju.

Specjalizuję się w konsultingu i analizie biznesowej dotyczącej cyfryzacji, automatyzacji i integracji systemów, w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Brałem udział w projektach z całym cyklu życia systemów: tj. od planowania i projektowania, przez tworzenie i rozbudowę, do wdrożenia, utrzymania i wsparcia. Odbiorcami rozwiązań opartych o te systemy były instytucje publiczne – w tym samorządowe, rządowe, polskie i unijne oraz firmy prywatne, w tym największe w swoich branżach polskie i międzynarodowe koncerny. Znam specyfikę zadań i punkt widzenia wszystkich osób angażowanych w realizację projektu.

Jak działam

Na początku ustalam z Klientem ramy współpracy, osoby decyzyjne w projekcie, budżet, ramy czasowe, sposób realizacji (np. metodyka), role i kompetencje zespołu, itd.

Jeśli mam do wykonania projekt systemu, zaczynam od jego wizji biznesowej: do czego ma służyć, jakie problemy ma rozwiązywać, jakie korzyści ma przynosić, jakie idee realizuje, jaki rodzaj użytkowników będzie go używać.

Gdy te podstawowe założenia uzgodnię z Klientem, przechodzę do etapu poszukiwania możliwości realizacji (rodzaj R&D) i na podstawie wyniku tej analizy rekomenduję optymalne rozwiązanie.

Jeśli zostanie zaakceptowana przygotowuję, w zależności od przyjętego sposobu tworzenia produktu, przygotowuję ogólną specyfikację funkcjonalną, zbiór epików lub inny podobny szkic systemu.

W fazie tworzenia produktu regularnie i często udostępniam Klientowi kolejne wersje systemu, żeby jak najwcześniej uzyskać informacje zwrotne. Jednak te częste wydania produktu nie przedkładam nad kwestie zapewnienia jakości oraz spójności z głównymi celami biznesowymi i założoną architekturą.

Odbiory przygotowuję rzetelnie, ze zdefiniowanymi scenariuszami testowymi istotnymi z punktu widzenia Klienta.

automatyzacja procesów

Cele, które pomagam osiągnąć

Swoim Klientom chcę pomagać w transformacji cyfrowej. Jestem przekonany, że tylko takie podejście zapewni i umocnić ich przewagę konkurencyjną. Cele te obejmują 2 obszary:

szeroko rozumianej optymalizacji, w tym redukcji kosztów pracowniczych, zwiększenia szybkości działań i wydajności procesów, redukcji błędów ludzkich, oraz →

Panel zarządczy

Minimalistyczny dashboard

całościowego zarządzania, tj. z jednego miejsca – panelu zarządczego, pozwalającego na przeglądanie „w dół” zasobów i zdarzeń w przedsiębiorstwie, w szczelności systematycznie zbieranych danych. Umożliwia to użyteczną analizę historyczną, oraz trafniejsze prognozowanie zmian otoczenia biznesowego, w tym popytu i zmian cen, a co za tym idzie obniżenie kosztów ryzyk.

O czym jest ten blog

Moja historia

Potrzeba utworzenia tego bloga wzięła się z chęci dzielenia się moimi przemyśleniami na temat konsultingu i analizy biznesowej. Wierzę, że idea, którą lansuję, tj. minimalistyczny konsulting, jest tym, co najlepiej pomaga przedsiębiorcom rozwijać biznes w obecnych, burzliwych czasach. Minimalistyczny, nie oznacza wycinkowy – wręcz przeciwnie, jest to podejście całościowe, ale radykalnie skupione tylko na tym, co najważniejsze: zrozumieniu biznesu klienta, jego potrzeb i celu do którego dąży.