Przejdź do treści

Jak BPMN ułatwia komunikację między klientem a zleceniobiorcą

Business Process Model and Notation (BPMN) może być świetnym narzędziem pozwalającym na optymalną wymianę informacji między klientem a wykonawcą. Oczywiście jak każde narzędzie może być różnie wykorzystane, lepiej lub gorzej.

Optymalne użycie BPMN

Kluczowe jest dostosowanie przez analityka biznesowego poziomu i zakresu stosowanych elementów tego standardu notacji do poziomu wiedzy zleceniodawcy. Uważam, że ze pełnego zbioru możliwości BPMN należy wybrać tylko podstawową część, która jest najbardziej intuicyjna i nie wymaga przeszkolenia klienta w jego rozumieniu.